STRONA GŁÓWNA
- Umowa przedwstępna

WAŻNE INFORMACJE
- Główne elementy umowy przedwstępnej
- Umowa przedwstępna
a kredyt hipoteczny

- Zadatek: bardzo ważne pojęcie
- Skutki niewywiązania się
z postanowień umowy

- Czy zawrzeć umowę przedwstępną samodzielnie,
czy u notariusza?


WZÓR UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ
- Wzór umowy przedwstępnej
na kupno-sprzedaż mieszkania

- Wzór umowy przedwstępnej
na kupno-sprzedaż domu

- Wzór umowy przedwstępnej
na kupno-sprzedaż działki
ZOBACZ TAKŻE:
Kredyt na dom
Pożyczka w weekend
Porównanie kont bankowych
Pożyczka na krótki okres
 

Czy lepiej zawrzeć umowę przedwstępną samodzielnie czy u notariusza?

Do podpisania umowy przedwstępnej kupna- sprzedaży nieruchomości nie potrzebujemy notariusza. Właściwa, przyrzeczona umowa wymaga formy aktu notarialnego, natomiast do umowy przedwstępnej wystarczy zwykła forma pisemna. To, jaką formę będzie miała umowa zależy od stron (może to być właśnie zwykła forma pisemna lub forma aktu notarialnego). Trzeba mieć na uwadze, że w zależności od formy umowy przedwstępnej, innego rodzaju roszczeniami będzie dysponowała strona w razie uchylania się przez drugą stronę od zawarcia umowy przyrzeczonej.Jeśli obydwie strony wywiążą się z umowy i bez problemów, w terminie podpisany zostanie akt notarialny, wówczas po fakcie okaże się, że strony poniosły dodatkowy wydatek za usługę notariusza, która de facto nie przyniosła żadnej, dodatkowej korzyści w porównaniu z umową w zwykłej formie pisemnej.

Podpisując umowę przedwstępną nigdy nie mamy jednak pewności jak potoczą się wypadki i czy faktycznie umowa kupna – sprzedaży dojdzie do skutku.

Jeśli umowa przedwstępna została zawarta w zwykłej formie pisemnej, w przypadku niewywiązania się jednej ze stron, druga strona będzie mogła dochodzić od niej jedynie odszkodowania za poniesioną szkodę (zwykle w formie przepadku zadatku lub zwrotu zadatku w podwójnej wysokości), a nie zawarcia umowy przyrzeczonej.

W przypadku, gdy umowa przedwstępna została zawarta w formie zastrzeżonej dla ważności umowy sprzedaży nieruchomości, czyli w formie aktu notarialnego, wówczas obok odszkodowania dochodzi możliwość dochodzenia zawarcia umowy właściwej przed sądem. Warto pamiętać, że okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy przedwstępnej jest dość krótki i wynosi jedynie rok. Dotyczy to zarówno dochodzenia odszkodowania, jak i zawarcia umowy przyrzeczonej.

Kolejną korzyścią z zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego jest fakt, że umowa ta może zostać ujawniona w księdze wieczystej prowadzonej dla sprzedawanej nieruchomości (dział III). Tym niemniej wniosek o ujawnienie takiej umowy w KW wiąże się z kolejnymi kosztami po stronie kupującego (opłata sądowa).

Im większe ryzyko, że druga strona nie wywiąże się z umowy przedwstępnej, tym lepiej ją zawrzeć w formie aktu notarialnego.

Jedynym ujemnym skutkiem korzystania z takiego rozwiązania są podwójne koszty taksy notarialnej, które należy ponieść – najpierw przy umowie przedwstępnej, a następnie przy umowie właściwej. Jeśli jednak korzystamy z usług tego samego notariusza i podpisujemy u niego obydwie umowy, to zwykle możemy liczyć na ulgi w opłatach.

Umowy przedwstępne w formie aktu notarialnego stały się bardziej powszechne dla umów zawieranych z deweloperami, kiedy głośne stały się sprawy „nierzetelnych” firm, znacznie opóźniających oddanie mieszkań i podpisanie aktów notarialnych. Warto zwrócić uwagę, że akt notarialny daje większe możliwości dochodzenia roszczeń dla obydwu stron. Jeśli okaże się, że kupujący uchyla się od zakupu, wówczas sprzedający może także dochodzić swoich roszczeń i żądać przed sądem przymuszenia strony uchylającej się od zawarcia umowy przyrzeczonej.

Jeśli umowa przedwstępna jest skomplikowana, a nie jesteśmy prawnikami i jednocześnie praktykami w obrocie nieruchomościami, zawsze warto zasięgnąć rady notariusza i przynajmniej skonsultować treść takiej umowy – niezależnie od tego w jakiej formie podpiszemy umowę. Jeśli druga strona przygotowuje treść umowy i mamy jakiekolwiek wątpliwości odnośnie proponowanych zapisów, także powinniśmy skorzystać z porady fachowca. 


(C) 2014 - 2019 - umowa przedwstępna, podstawowe informacje i wzory umów.
Ta strona może stosować pliki cookies dla celów statystycznych i reklamowych. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień przegladarki w zakresie plików cookies oznacza akceptację faktu zapisywania ich w pamięci komputera użytkownika strony.